DEL-PIN

Alle priser er

inklusive forsikring!

(forsikring beregnes efter kalenderdage)

Bliv kunde
>> Opret dig her

DRA Certificeret

DRA certificering

Når du vælger en DRA certificeret udlejer af materiel, kan du være sikker på at få løsninger, som er 100 % i orden, når det gælder kvalitet, sikkerhed og miljø.

DRA certifikatet udstedes som bevis p, at udlejeren følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, som Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet.

 DRA

Færre driftsstop og højere effektivitet

Den høje kvalitet i det udlejede materiel gør dig mere effektiv, fordi der sker færre driftsstop.

Hos en DRA certificeret udlejer er du sikker på, at lejet materiel er af meget høj kvalitet.

DRA certifikatet er din garanti for, at udlejerens materiel gennemgår et årligt intensivt eftersyn på et godkendt værksted, som er underlagt uvildig, ekstern kontrol.

Gør din virksomhed mere miljøvenlig

Når du vælger en DRA certificeret materieludlejer, gør du samtidig din virksomhed mere miljøvenlig.

Du er nemlig med til at mindske miljøbelastningen fra det lejede materiel.

Den DRA certificerede udlejer arbejder aktivt for god sikkerhed og for at nedbringe sin miljøbelastning.                                             

Sikkerhed for dine medarbejdere

DRA certificeringen øger sikkerheden for både dine og materieludlejerens medarbejdere.

Øget fokus på sikkerhed og kvalitet betyder desuden, at dine medarbejdere benytter materiel, hvor sikkerheden er i top.

DRA anbefales af Dansk Byggeri

DRA Certificeringen anbefales af Dansk Byggeri – idet certificeringen medvirker til at forbedre kvalitet, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Uafhængig kontrol af DRA

DRA certificeringen bygger videre på Liftkontrol- og Maskinkontrolordningerne, som drives af Materielsektionen.

Ud over at kontrollere materiellets sikkerhed og kvalitet, omfatter DRA certificeringen de arbejdsgange og processer i virksomheden, som har betydning for kvalitet, miljø og sikkerhed.

Kvalitetsstyring

Kernen i DRA certificeringen er sikkerhed og kvalitet af det fysiske materiel, som udlejes til kunderne.

DRA certificeret materiel skal gennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted en gang om året. Desuden bliver der i løbet af året gennemført et stort antal stikprøvekontroller.

Ydermere har certificeringen også fokus på systematisering og kontrol af arbejdsgange og processer, som har betydning for kvalitet. Dermed sikres DRA certificeringens høje standarder for sikkerhed og kvalitet.

Miljøstyring

Det andet element i DRA certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges.

Materieludlejeren vil typisk have fokus på energiforbruget fra materiel og bygninger, generelt ressourceforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til at undgå spild.

Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med ressourcerne og miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens ressourceforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.  

Arbejdsmiljø

Det tredje område i DRA certificeringen handler om materieludlejerens arbejdsmiljø.

Ledelsen skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler.

Derudover skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening.

Materieludlejerens arbejdsmiljøstyring skal derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en rygepolitik og en garanti for, at de ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed.

Vores hjemmeside bruger cookies, da de giver os informationer om hvordan du bruger vores hjemmeside!
På den måde kan vi forbedre siden for dig og andre brugere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her
ok