Miljø & CSR

Klimaforandringerne er lige nu en af de største udfordringer, der vedrører os alle.
Del-Pin A/S går op i miljøbeskyttelse, og derfor tager vi hånd om miljøet.

I 2018 gennemgik vi vores udlejningsbutikker, og lavede miljøvenligt opgraderinger.
Alle lysstofrør blev udskiftet til LED-rør, og varmekilden blev udskiftet til varmepumper.

I dagligdagen sørger vi også for at mindske klimabelastningen.
Batterier, pap, plast, metal mv. bliver sorteret, så det kan blive genanvendt.
Ud over de tiltag vi allerede har lavet, vil vores tryksager løbende blive udskiftet til FSC®-certificeret samt Co2 neutral fremstilling.
En FSC®-certificerede produktion sikrer, at papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug, hvor plante- og dyreliv aktivt beskyttes og bevares.
Vores kunde kaffekopper er blevet udskiftet fra plastik til papkrus.
Disse papkrus er fremstillet via en metode, der sparer 30% papir til glæde for miljøet.

På de maskiner hvor det er muligt, har vi skiftet brændstof fra benzin til den mere miljørigtige Aspen, som er en alkylatbenzin.
I Aspen er indholdet af skadelige aromatiske kulbrinte som f.eks. benzen og polyaromater (PAH) stort set ikke-eksisterende.
Mange af vores nyere dieseldrevne maskiner er udstyret med en separat Adblue tank.
Adblue er et miljøvenligt additiv. Det sprøjtes automatisk ind i udstødningen under kørslen, og hæver temperaturen i maskinens udstødningsanlæg. Via en SCR katalysator nedbryder maskinens partikelfiler op til 99,9% af de sundhedsskadelige partikler.
Hvor det er muligt er vi begyndt at skifte vores mindre benzindrevne maskiner ud til batterimodeller. I en tid hvor batteri maskiner er i fuld udvikling, vil vi løbende få flere og flere batterimaskiner.

CSR & CoC
Corporate Social Responsibility (CSR) er vores beslutninger indenfor økonomi, miljø og samfund.
Vores ansattes sikkerhed og arbejdsglæde er vigtig for Del-Pin A/S. Derfor er alle medarbejdere forpligtet til at sætte sig ind i vores retningslinjer, som er beskrevet i vores interne håndbog.

Code of Conduct (CoC) er vores adfærdskodeks. Vi stiller derfor krav til de leverandører vi arbejder sammen med.
Vi har derfor nogle etiske krav, som vi forventer vores samarbejdspartnere overholder her i blandt:

  • Minimal miljøpåvirkning
  • Ikke anvender underbetalte medarbejdere
  • Ikke anvender børnearbejde
  • Overholder den lokale lovgivning

Reverse logistics
Et væsentligt og udbredt punkt indenfor miljø, er bortskaffelse af affald.
Reverse logistics bidrager med at minimere Del-Pin A/S´ negative påvirkning på miljøet, og fokusere på genanvendelse og miljømæssig afskaffelse af emballage samt brugte maskiner.
Vi sørger for at maskiner der ikke længere kan indgå i udlejningen enten bliver korrekt bortskaffet, eller bliver genbrugt som reservedele på eksisterende maskiner.
Vores brugte printertonere, batterier, oliefiltre mv. bliver afhentet af godkendte samarbejdspartnere, og bliver genanvendt eller korrekt destrueret